ÉLD AZ ÉLETED EGÉSZSÉGESEN! – LAKOSSÁGI FÓRUM

2021.09.16. (csütörtök) 9:00 – 12:00
Városi Sportcentrum – 8500 Pápa, Téglagyári út 3.

A lakossági fórum megszervezésének minden estben fontos célja, hogy közvetlen, a megjelent célközönség igényeire összpontosító konzultációt indítsunk a településen és szűkebb környezetében elérhető rendszeres szabadidős sportaktivitások, egészségmegőrző és egészségfejlesztő programokkal kapcsolatban.

Ennek megfelelően egyik megvalósítandó feladatunk volt a program keretében, hogy egy irányított beszélgetés során felmérjük a jelenlegi lehetőségeket, népszerű aktivitásokat a lakosság körében, illetve az elhangzó információkat is felhasználva, rendszerezve, a résztvevőkkel közösen új – a felhívás és projekt célkitűzéseivel összhangban lévő – alternatívákat, programkínálatot dolgozzunk ki a helyiekkel.

A pályázati projektidőszak végéhez közeledve, a településen, illetve járásban korábban megvalósult sportrendezvények értékelésére is jelen alkalmak keretében biztosítottunk lehetőséget, illetve kerestük az együttműködési pontokat a megkezdett programok és aktivitások folytatásához a pályázat lezárását követő időszakban is.

Hisszük és tapasztaljuk, hogy a rendszeres testmozgás ösztönzése csakis a tudatosság fejlesztése mellett, egyfajta szemléletmódváltás következtében valósulhat meg. Ezért kiemelten fontos – és jelen programunk megvalósítását is ezen irányvonal mentén terveztük – hogy ezen lakossági fórumokat minden esetben összekössük egy-egy népszerű, illetve a gyakorlati életben könnyen alkalmazható, könnyen elsajátítható ismereteket felvonultató egészséges életmóddal kapcsolatos előadással. Az előadás témáját természetesen most is – mint mindig – igyekszünk a várható résztvevői kör igényeihez, érdeklődési köréhez igazítani, kiemelt hangsúlyt fektetve az interaktivitásra, bízva abban, hogy az így elhangzó és megismert új információk hatékonyabban épülnek be a résztvevők egészséges életmóddal kapcsolatos tudásába.

A sportrendezvényeken tapasztalt nagy népszerűségre tekintettel kiegészítő jelleggel vérnyomás-, vércukor-, testösszetétel mérés lehetőséget is felajánlottunk a fórum résztvevőinek.

A fórum célcsoportja az aktív éveikben járó, felnőtt és senior korúi pápai lakosok voltak.
A interaktív fórum kiválasztott témaköreit úgy építettük fel, hogy ráirányítsuk a résztvevők figyelmét arra, mivel tehetnek a legtöbbet egészségük megőrzéséért, elsősorban a helyes táplálkozási szokásaikon és a heti néhány alkalommal, rendszeresen végzett sportaktivitások segítségével, melyre gyakorlati lehetőséget is biztosítottunk az alkalom végén.

A fórum korai kezdése lehetővé tette, hogy a rövid bemutatkozás és a már bevált három pontos rapid állapot check után azonnal bevonódjanak a résztvevők. Fő témánkra – testi egészséget megalapozó táplálkozásra és aktivitást fokozó mozgásformák és rekreációs technikák elsajátítására – helyeztük a hangsúlyt, amit kiegészítettünk azok élettani hatásaival.